Beste bezoeker, System One heeft een nieuwe website.
Totalen en statistieken

In System One zijn een aantal overzichten en grafieken toegevoegd. Deze nieuwe tools bieden de mogelijkheid om in real-time financiële informatie uit de factuur- en betaalgegevens te halen. Behalve dat dit op een visueel aantrekkelijke wijze veel inzicht geeft, helpt het bedrijven om sneller te reageren op veranderende financiële situaties.

Verkoopresultaten

In het onderdeel “Factuur” is een tab toegevoegd voor “Totalen”. Met de selectiefilter kunnen verkooptotalen worden gegroepeerd per maand, kwartaal of jaar. Zodra er een selectie wordt gemaakt verschijnt een tabel met de totalen exclusief BTW, het BTW deel, etcetera. Deze totalen worden ook weergegeven in een staafdiagram met de totale omzet uit de verschillende periodes. Deze grafiek maakt duidelijk hoeveel er is betaald, hoeveel er nog openstaat en wat het resultaat per periode is.

Factuurstatistieken

In het onderdeel “Factuur” is een tab toegevoegd voor “Statistieken”. Het eerste taartdiagram binnen deze statistieken maakt inzichtelijk hoeveel facturen zich binnen een bepaalde status bevinden. Het diagram geeft de verdeling weer van de status van facturen, bijvoorbeeld: betaald 40%, openstaand 25%, 1x aangemaand 15%, 2x aangemaand 20%.

Het tweede taartdiagram geeft aan wat de verkooptotalen zijn per eigenaar of boeker. In het diagram wordt weergegeven wat de verkooptotalen exclusief BTW zijn per eigenaar, ofwel, welke persoon is verantwoordelijk voor welk deel van de omzet.
 

Betaalgedrag

In het onderdeel “Betalingsoverzicht” dat te vinden is onder “Systeeminstellingen”, is een tab toegevoegd voor “Statistieken”. Hierin kan een selectie gemaakt worden voor een bepaalde periode, om zodoende het betaalgedrag te analyseren en te vergelijken met andere perioden.

In het diagram worden het aantal dagen dat betalingen te laat zijn gegroepeerd. Met behulp van deze statistieken kan er bijvoorbeeld worden vastgesteld, dat in 2008 50% van de betalingen op tijd waren. Dit kan vergeleken worden met een selectie over 2009, waaruit bijvoorbeeld blijkt dat er nog maar 25% van de betalingen op tijd zijn.