Beste bezoeker, System One heeft een nieuwe website.
Google Maps

Er is Google Maps functionaliteit toegevoegd aan System One. Hiermee kunt u eenvoudig zien waar een relatie is gevestigd of een selectie maken van meerdere relaties in een bepaalde regio. Deze functie is zeer geschikt om een inschatting te maken van routes en afstanden, zeker wanneer het een buitenlandse boeking betreft.

De Google Maps update bestaat uit een aantal verschillende nieuwe mogelijkheden.

Google maps in detailweergave

De eerste uitbreiding is een kaart in de detailweergave van een relatie. Het vestigingsadres van de relatie wordt getoond op het Google Maps kaartje als een oranje marker.

Wanneer een relatie ingevoerd of gewijzigd wordt, dan zoekt System One automatisch de locatie op de kaart erbij. Dit proces heet 'Geocoding'.Naarmate de ingevoerde adresgegevens vollediger zijn, zal de weergave van de locatie op de kaart beter kloppen.

Toon selectie op kaart

Als tweede uitbreiding, is de selectietool voor relaties aangevuld met de mogelijkheid om een selectie van relaties weer te geven op een kaart. In het onderdeel 'Relatie' bevat de selectietool nu de mogelijkheid om 'Weergave' naar 'Google Maps' te switchen. De relaties uit de selectie worden dan als oranje markers op de kaart getoond.

U kunt klikken op de markers om naar de detailweergave van de relatie te navigeren.