Beste bezoeker, System One heeft een nieuwe website.
Externe gebruikers kunnen afspraken toevoegen aan

Waar externe gebruikers, zoals artiesten, in het verleden alleen kijkrechten hadden in hun persoonlijke agenda, zijn zij nu in de mogelijkheid om zelf afspraken toe te voegen aan hun planning. Het grote voordeel hiervan is dat het contact tussen het boekingskantoor en de artiesten wordt verbeterd en versterkt.

Met deze nieuwe functionaliteit kunnen externe gebruikers zelf opties voor een boeking aandragen en vrije dagen blokkeren in hun agenda. Deze aanvraag moet nog wel worden goedgekeurd door het boekingsbureau. Hierdoor behoudt het boekingsbureau altijd het overzicht over de aanvragen.
Zodra de aanvraag is geacrediteerd is het verzoek afgerond en zal de afspraak definitief in de agenda verschijnen. U zult merken dat het veel tijd kan besparen, wanneer uw artiesten de mogelijkheid hebben zelf hun agenda aan te vullen.

Invoeren voor de externe gebruiker

Wanneer een externe gebruiker invoerrechten heeft, dan verschijnt er rechts bovenin zijn selectietool een tekstlink met 'Nieuw event' of 'Nieuwe boeking'. Op deze tekstlink kan worden geklikt om het invoervenster te openen.

Het invoervenster geeft de mogelijkheid om een status, een titel, een datum en een omschrijving in te voeren.

Aanvraag goedkeuren

Nadat een externe gebruiker een afspraak heeft toegevoegd zal het eerst door het boekingskantoor moeten worden goedgekeurd, voordat deze definitief in de agenda wordt opgenomen.

Niet goedgekeurde afspraken verschijnen als grijze tekst in de agenda.

De interne gebruikers zien in een overzicht in hun dashboard welke afspraken door hun externe gebruikers zijn ingevoerd en op goedkeuring wachten. Door op de titel van de afspraak te klikken, wordt er naar de detailweergave genavigeerd. Door de optie bijwerken te kiezen, wordt het dialoogvenster geopend, waar de afspraak kan worden goedgekeurd.

Overigens, de communicatie over de afspraken werkt twee kanten op, want de externe gebruiker heeft ook een kopje 'Goedgekeurd' in zijn persoonlijke 'dashboard', zodat hij weet welke afspraken nog op goedkeuring wachten.

Schrijfrecht verlenen

Let op! Een externe gebruiker heeft niet automatisch de mogelijkheid om items toe te voegen. Hiervoor moet een interne gebruiker met toegang tot het systeembeheer de security level van de agenda sectie op 2 (Bekijken & toevoegen) zetten.